Џемал Дацић,Рефлексије намаза на унутрашње прочишћење, Ревија Бихор, бр. 31, 2019.