Ђевојка у албанској ношњи, Народни Музеј Црне Горе, Цетиње