Честитке истакнутих становника Улциња новим властима, МУД, новембар 1880.