Турски официр, Сулејмана Хаки паша, Пљевља, Народни Музеј Црне Горе, Цетиње