Турски и остали страни званичници, пред зградом Монопола дувана у ПГ, XX вијек,Народни Музеј Црне Горе, Цетиње