Тражење инструкција од министарства унутрашњих ђела по питању сумњивог муфтије, МУД, 1886.