Телеграм Окружног суда у Подгорици у вези тужбе због џамијских дућана, МУД, децембар 1886.