Телеграм Арслан бегу у вези утопљеника у Улцињу, МУД, 1882.