Рачун од дохотка са земље за Ислам бега Мушовића, јануар 1896. године