Рапорат (извјештај) црногорској влади од стране поморског капетана Закарије из Бара, август 1896.