Предмет Хашима Селаковића за увод у црногорско поданство, март 1896.