Потврдан одговор црногорских власти војводи Симу Поповићу о помоћи за градњу римокатоличке цркве на Приморју, МУД, март 1882.