Помен књажеве Прокламације о правима исељених муслимана над њиховим добрима у Црној Гори, МУД, септембар 1881.