Писмо честитке војводи Бећир бегу Османагићу на напредовању Економског друштва у Подгорици, од стране министра унутрашњих ђела, МУД, 1882.