Писмо окружним капетанима са обавјештењем о служењу прве католичке мисе на словенском језику, децембар 1894. године