Писмо министру унутрашњих ђела о позитивној оцјени три муслиманска перјаника, МУД 1883.