Писмо којим се дозвољава упис муслиманске ђеце у црногорске школе, МУД, март 1888.