Окружни капетан пита црногорске власти о именовању учитеља у новој мухамеданској школи у Подгорици,08.10.1897.