Одобрење барском капетану Зејнел бегу да запосли жандарме, јул 1896.