Овјера Свједочанства о продаји земље спушког муслимана Бошковића, са потписом војводе Бећир бега Османагића, МУД, фебруар 1885.