Обавјештење црногорских власти од стране барског капетана Зејнел бега о смрти жене која је обољела од заразе, јул 1896.