Обавјештење војводе Сима Поповића министру унутрашњих послова да скадарски бискуп Герини опет жели да дође у Црну Гору, МУД, 1884