Обавјештење војводе Бећир бега Османагића у прогнанству муслимана који је извршио покушај убиства, МУД, 1884