Обавјештење барског капетана Зејнел бега о привременом запошљењу једног жандарма, јул 1896.