Народна ношња у Пећи, 1912. година, Народни Музеј Црне Горе, Цетиње