Мр Јован Мухадиновић, Утицај Турског посланства на развој складних црногорско – турских односа, Гласник Народног музеја Црне Горе, бр. 14, 2019