Мр Саит. Ш. Шаботиц, Из давне прошлости Бихора, Ревија Бихор, бр.29, 2019.