Мр Милан Шћекић, Стање на црногорско албанској граници након заузимања Скадра, (1915- 1916), Гласник Народног музеја Црне Горе, бр. 11, 2015