Молба Књажевској Влади за потврђивање Статута Барске читаонице, 23.10.1894. године