Молба Вазла Јагањца црногорској власти за помоћ, МУД, фебруар, 1884.