Молба барских муслимана за уписом њихове ђеце у црногорску школу, МУД, фебруар 1888.