Младен Ломпар, Развој црногорске модерне умјетности, Гласник Народног музеја Црне Горе, бр.6, 2010