Мирјана Дабовић – Пејовић. Апстракција у енформелу Лазара Возаревића,Гласник Народног музеја Црне Горе, бр.6, 2010