Мирко Барјактаровић – Етнички развитак Горњег Полимља