Мираш Мартиновић, Антички градови снови и судбине – Свач вријеме катедрала, Гласник Народног музеја, бр.8, 2012