Министар унутрашњих ђела о споразуму султана и књажевске власти, МУД, фебруар 1882.