Министарство унутрашњих дјела тражи документацију за упис Мркојевићких младића у Земљодјелску школу, 1896. године.