Министарство унутрашњих дјела поморском капетану Закарији о повишици плате, 21.10.1896.