Маја Драгићевић -Рогановић, Почеци фотографије у Црној Гори кроз збирку форографија Музеја краља Николе,Гласник Народног музеја Црне Горе, бр.6, 2010