Марина Шоћ, Његошева владичанска одежда, Гласник Народног музеја Црне Горе, бр.6, 2010