Марина Шоћ, Конзервација турске војне заставе, Гласник Народног музеја, бр.3, 2007