Извјештај министра унутрашњих ђела да је Прокламација о правима муслимана прослијеђена отоманском, као и европским посланицима, МУД, октобар 1881.