Иван Тепавцевић, ДРУШТВЕНЕ ПРИЛИКЕ У ЗЕТИ ЗА ВРИЈЕМЕ КЊАЖЕВИНЕ/КРАЉЕВИНЕ ЦРНЕ ГОРЕ, Матица, 2017, бр 70