Здравко Гаговић, Добрила Влаховић, Зограф поп Страхиња из Будимље, Гласник Народног музеја Црне Горе, бр.6, 2010