Захтјев турског кајмекама о повраћају оружја емигрантима, МУД, новембар 1882.