Др Александар Чиликов, Прилог проучавању цркве ризе Богородице, Гласник Народног музеја, бр.1, 2004