Дозвола капетану Марашу Марковом издата од министра унутрашњих дјела, 05.07.1895. године