Вукота Вукотић, ПРИЛОГ ИЗУЧАВАЊУ АНГАЖМАНА МУСЛИМАНА ЦРНЕ ГОРЕ У ПРВОМ СВЈЕТСКОМ РАТУ, Матица, 2018, бр. 78