Владислав Ивановић, Појасеви из етнографске збирке Музеја града Подгорице,Гласник Народног музеја, бр.3, 2007