Барски капетан Зејнел бег јавља о тужби Муја Джајовића месара против ветеринара Др. Переа 27.07.1896